Online angolfelkészítés
06-30-307-6102
gaborivett

Milyen nyelvvizsgát válasszak?

Van olyan angol nyelvvizsga, amely könnyedén, kevés energia- és időbefektetéssel megszerezhető?

Sajnos a válaszom az, hogy ilyen nem létezik. Mindenkinek személyre szabottan, az adott nyelvi szintjéhez mérten más és más felkészülési időre és módra van szüksége. A könnyedséget az adhatja, hogy kiválaszthatjuk, melyik feladattípus áll hozzád közelebb, amelyek nyelvvizsgánként eltérhetnek. Továbbá „gyorstalpaló“ felkészülésként az én módszeremhez az tartozik hozzá, hogy a kifejezetten nyelvvizsgára való felkészülés közben pótoljuk a hiányosságokat, így időt spórolhatunk meg. Természetesen ez is személyfüggő, ki mennyit bír időben és energiában hozzátenni.

Az alábbi fő szempontok figyelembevételével már közelebb kerülhetsz a válaszhoz

Az alábbi készségek (skills) felméréseiből kiderül, hogy te melyiket kedveled jobban, neked melyik megy jobban, illetve ezen készségek alapján mérik nyelvtudásod is a nyelvvizsgán. Amelyik nehezebben megy (tapasztalatom szerint az íráskészség sokaknak gondot jelent az írásbelinél és a beszédkészség a szóbelinél), arra kell célirányosan pluszban gyakorolni, hogy megerősítsük ezt a készséged is. Nem a szó- és a nyelvtani szabályok bemagolásában rejlik a nyelvtudás, hanem a kézségfejlesztésben, ahol viszont észrevétlenül sajátítod el a nyelvtudást gyakorlás során.

Tehát a négy készség:

Mit jelent az egynyelvű nyelvvizsga?

Egynyelvű a nyelvvizsga, amelyben fordítási feladat nem szerepel, hiszen csak angolul kell a feladatokat megoldani, angol feladatkiírás alapján. Mivel a mai intézményi nyelvoktatás már egy nyelven folyik, a tanulandó célnyelven, az órákon nem fordítanak a diákok vagy nagyon keveset, így ez a nyelvvizsga típus felkapottabb lehet sokaknak. A szótár használat nyelvvizsgánként eltérő.

Mi a kétnyelvű nyelvvizsga?

Kétnyelvű nyelvvizsga esetén fordítási feladattal is találkozol, természetesen a nyelvvizsga komplett ideje is ennyivel több, illetve nyelvtani ismereteket felmérő feladatot kell megoldani, természetesen szótár nélkül, bizonyos nyelvvizsgák esetén. Ezt követően szótárat használhatsz. Mivel mostanában keveset fordítanak a tanulók, így ezt nehezebb típusú vizsgának tekinthetik, természetesen aki szereti a fordítást illetve közvetítést és jó benne, annak ajánlatos erre jelentkeznie.

Mit értünk komplex nyelvvizsgán?

Az „A típusú“ nyelvvizsgán a szóbeli vizsgát értjük (beszédkészség és beszédértés=magnóhallgatás), a „B típusú“ nyelvvizsga pedig az írásbeli. Ha külön-külön tesszük le ezeket a vizsgákat (azonos szinten, ugyanazon nyelvből), akkor külön-külön vizsgabizonyítványt állítanak ki, de így együtt is „C típusú“ nyelvvizsga bizonyítványként értendő, mégha más időben vagy helyen is szereztük meg azokat.

Amennyiben egyszerre jelentkezünk az A és B típusra, akkor sok nyelvvizsgánál azzal a lehetőséggel élhetünk, hogy bejelöljük a komplex részt, így az alábbiak érvényesülnek:

Ha páldául a szóbeli vizsgán nem értük el a 60 %-ot, viszont az írásbelink jobban sikerült, mint 60 %, akkor a kettő eredmény átlag százalékát veszik számításba, mondhatni, az egyik vizsgaráész „kisegíti“ a másik vizsgarészt. Például a szóbelink 56 %-os lett (önmagában sikertelen), az írásbelink pedig 64 % (sikeres), akkor is C típusú (írásbeli és szóbeli) komplex nyelvvizsga bizonyítványt kapunk, mert a kettő vizsgarész átlaga 60 %. tehát az eredményt összesítésben veszik alapul, de ettől függetlenül itt is el kell érni a feladatonkénti 40 %-os teljesítményt.
Amennyiben az átlag mégsem éri el a 60 %-os összteljesítményt, de az egyik vizsgarészed (vagy a szóbeli vagy az írásbeli) a 60 %-ot eléri vagy meghaladja, akkor is megkapod az arra a vizsgarészre vonatkozó vizsgabizonyítványt.

Mit értünk akkreditált nyelvvizsgán?

Azok a magyarországi nyelvvizsga központok akkreditáltak, akik szervezhetnek államilag elismert nyelvvizsgát és a vizsgázó sikeres nyelvvizsgát követően államilag elismert „keményfedeles“ bizonyítványt kap. Az akkreditált nyelvvizsga rendszerekről és nyelvvizsgaközpontokról aktuális információért látogass el az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapjára.

Mit jelent, hogy nemzetközi nyelvvizsga?

Ha külföldi munka vagy tanulás szempontjából szeretnél nyelvvizsgát tenni, akkor érdemes nemzetközi nyelvvizsgát tenned, ilyen a IELTS (International English Language Testing System) vagy a TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Gábor Ivett

Online angolfelkészítés

Telefon: 06-30-307-6102
E-mail: ivett@angolfelkeszites.hu
Skype: gaborivett
Facebook-oldal »